Hvad laver en vicevært?

16 november 2020 Astrid Pedersen

Måske forbinder du ordet vicevært med en hyggelig persona á la Meyer fra huset På Christianshavn som mestendels bruger sin dag på at sludre med beboerne og drikke øl.

Men en professionel viceværts opgaver begrænser sig ikke til renholdelse af gård arealet og fortovet foran ejendommen samt hyggesnak. Begge funktioner vældig vigtige i forhold til ejendommens fremtoning og beboernes trivsel. Der er dog mange andre væsentlige arbejdsopgaver forbundet med det at være vicevært – og dem vil vi kigge nærmere på i det følgende.

Din vicevært er beboernes primære kontaktperson

En særdeles vigtig opgave for en vicevært er at fungere som bindeled mellem beboerne og så ejendomsservice firmaet samt diverse håndværkere og øvrige fagpersoner.

Med en dygtig vicevært skal beboerne kun huske eet telefon nummer som de kan ringe til når de har brug for at komme i kontakt med viceværten. Det kan for eksempel være i forbindelse med akut opståede nødsituationer – et sprunget vandrør, en dør som er gået i baglås eller en oversvømmet kloak – hvor der er brug for autoriseret personale.

Her er det ikke hensigtsmæssigt at lade det være op til den enkelte beboer selv at skulle finde en autoriseret VVS installatør, en låsesmed eller en kloakmester. Der vil være en risiko for at beboeren ikke ønsker at gøre sig besværet – og så kan der opstå skader som er dyre at udbedre. Hvis beboeren blot skal kontakte ejendommens vicevært, som så kan tilkalde en relevant fagperson, vil skaden hurtigt kunne udbedres. Og dette kan i det lange løb spare foreningen for store udgifter.

Der ud over hjælper en vicevært med ad hoc opgaver så som snerydning, oprydning i kælder og loftrum, trappevask og vinduespolering i opgange samt eventuel pasning og vedligeholdelse af grønne områder. Du kan læse mere om viceværtens mange funktioner på https://dahlin-ejendomsservice.dk/vicevaert/ 

Flere Nyheder