single-image

Kompetent forsvar fra Hviid Advokater

 

I Danmark er det gældende retspraksis, at enhver tiltalt har ret til en forsvarsadvokat efter eget valg, uanset forbrydelsens art. Ingen er forpligtet til at tage imod den af retten beskikkede forsvarer, men kan frit vælge, om det skal være en forsvarsadvokat fra et privat advokatfirma, om vedkommende skal have et bestemt speciale, eller måske en god track record i forhold til vundne sager. Dette er meget vigtigt at være opmærksom på som tiltalt, når man står over for en retssag. En straffesag kan være et hårdt og langtrukkent forløb, og med en beskikket forsvarer kan man risikere midt i det hele at skulle skifte forsvarer, og dette kan trække sagen yderligere i langdrag – forsvareren skal have tid til at sætte sig ind i sagens akter og de forhold, der opereres under.

Hos Hviid Advokater garanterer vi, at du har den samme forsvarsadvokat hele vejen igennem forløbet, uanset hvilken forbrydelse, du står tiltalt for. Vi har gennem årene arbejdet med klienter, som stod tiltalt for alt fra trafikforseelser af varierende karakter til grove sædelighedsforbrydelser, vold, narkokriminalitet, våbenkriminalitet, økonomiske forbrydelser som underslæbe eller bedrag, og sågar drab. Vi har i vores stab en af Danmarks dygtigste og mest velrenommerede forsvarsadvokater Bo Hansen, som med sin langvarige erfaring som advokat og partner er særdeles kompetent udi forsvarets kunst. Bo Hansen har blandt andet forsvaret – og fået frifundet – adskillige klienter, som stod tiltalt for omfattende brandstiftelser. I forbindelse hermed er han også kendt fra DR dokumentaren ”Brændte Beviser”, som graver dybere i sager om brandstiftelser som led i forsikringssvindel, og som kaster et kritisk blik på politiets brandteknikseres metoder.

Hviid Advokater kan garantere dig tryghed før, under og efter din retssag. Vi er med fra første færd, hvor vi gennemser bevismateriale, fungerer som bisiddere ved afhøringer for at sikre, at det går rigtigt til, lytter til din udlægning af sagen og sørger for, at de gældende danske regler for retspleje overholdes i forbindelse med den pågående sag. Under selve retssagen følger vi løbende op, og rådgiver dig om hvorledes du skal forholde dig til sigtelser eller tiltaler. Vi holder styr på sagens akter og sætter en ære i ikke at overse det mindste, som kan tale i din favør. Efter retssagen kan vi være behjælpeloge med rådgivning i forhold til evt. anke eller klage.

Du finder Hviid Advokater overalt i landet. Således kan du, uanset hvor i Danmark du bor og hvilken retskreds, du er tiltalt i, få bistand fra Hviid Advokater.

Såfremt du ønsker oplysning om et af vores andre juridiske specialer, selskabsret,  kan du læse mere her: http://bobestyrer-advokat.dk/