Så oprandt starten på det kursus

30 januar 2023 Anders Hansen

editorial

Om morgenen den første dag begiver både elever og lærere sig til power automate udvidet kursus for eksempel. Eleverne vågner måske op spændte, men med et strejf af nervøsitet, da de begynder på noget nyt. Lærerne er måske fulde af forventning og ivrige efter at møde nye ansigter og dele viden.

Når alle er ankommet til kursusstedet, vil læreren typisk byde eleverne velkommen, inden han/hun præsenterer sig selv og giver et overblik over, hvad de kan forvente af kurset. De vil forklare, hvordan de planlægger at strukturere lektionerne i løbet af de kommende uger, idet de beskriver de emner, der vil blive dækket i detaljer, og drøfter eventuelle projekter eller andre aktiviteter, der vil finde sted i løbet af klassesessionerne.

På dette tidspunkt kan der, afhængigt af kursustypen, anvendes icebreakers for at fremme forholdet mellem klassekammeraterne eller læreren kan springe direkte ind i emnet.

I løbet af dagen opfordres eleverne til at stille spørgsmål og deltage i diskussioner med læreren og med hinanden. Dette hjælper dem til at lære deres kammerater bedre at kende og uddybe deres forståelse af kursusmaterialet.

power automate kurser

Kursusdagen når sin afslutning

I slutningen af en lektion vil lærerne ofte uddele opgaver eller lektier, som eleverne skal lave inden en bestemt dato. De kan også gennemgå alle vigtige punkter, der er blevet drøftet i timen, så alle er på samme side, når de vender tilbage til næste lektion.

Inden de tager hjem, bør eleverne tage et øjeblik til at reflektere over, hvad de har lært i løbet af dagen, og hvad der begejstrer dem mest ved at fortsætte kursusrejsen. Med denne nyfundne begejstring vil de være klar til at komme tilbage til den næste lektion og være ivrige efter at lære mere.

Da dagen nærmer sig sin afslutning, går både elever og lærere hjem med en følelse af at have haft en vellykket første kursusdag og ser frem til det, der skal komme.

Hjemme kan eleverne gennemgå de noter, de har taget i klassen, eller begynde at arbejde på de opgaver, de fik udleveret sidst på dagen. Ved at bruge denne tid på at konsolidere deres viden kan de sikre sig, at de får mest muligt ud af hver lektion. Lærerne kan også tage lidt tid derhjemme til at forberede morgendagens lektion ved at undersøge emner eller udarbejde nyt materiale.

Flere Nyheder